Arapça – İslami İlimler Eğitim Programı 4. Yıl (3. Sınıf) Dersleri

I. Dönem  (140 saat)
Dönem Arası (42 Saat)
II. Dönem
(140 saat)
Yaz Dönemi
(216 saat)
Fıkıh: Muhtasaru’l-Kudûrî (cinayet, diyet, hudûd)
Fıkıh Usûlü: Menâru’l-envar
Kelâm: Şerhu’l-Emâli / Şerhü’l-akâid
Fıkıh Usûlü: Menâru’l-envâr
Kelâm: Şerhu’l-Emâli / Şerhü’l-akâid
Tasavvuf: Seçme Tasavvuf Metinleri
Kelâm: Şerhu’l-Emâli/Şerhü’l-akâid
Tasavvuf: Seçme Tasavvuf Metinleri
İbn Haldun, Mukaddime (İlimler Bahsi)