Hakkımızda

Osmanlı devleti zamanında İslam âleminin en büyük kültür merkezi olan İstanbul’da çok sayıda medrese inşa edilmiştir. Medreselerin bu kadar çok olması ecdadımızın eğitime verdiği önemin bir göstergesi olmakla beraber ilim sancağının layıkıyla taşınması hususunda da önemli bir yere sahiptir. Medreselerden birçok âlim yetişmiş ve bu âlimler vasıtasıyla ilim gelecek nesillere aktarılmıştır. İlim sancağını düşürmemek için sıkıntılara sabrederek bu ulvi görevi layıkıyla yerine getirmişlerdir. İlim sancağını gelecek nesillere taşıma vazifesi bizim neslimizdedir.

Her genç aldığı terbiye doğrultusunda enerjisini harcayacağı bir hayat tarzını tercih eder. Gençlerin hayat tarzı ise milletlerin kaderini belirleyen en önemli faktörlerin başında gelir. Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkacak hayırlı birer nefer olmaları ve enerjilerini ilim, hizmet ve maneviyat yollarında harcamaları için gayret etmekteyiz.

İstanbul’da sur içi’ nin merkezinde yer alan Gazanfer Ağa medresesi kurulduğu ilk günden günümüze kadar ilim yuvası olma hüviyetini korumuş ender medreselerimizdendir.

Medresemizde gerçekleştirdiğimiz nitelikli eğitim faaliyetleri ile öğrencilerimizin ihtisas sahibi olarak mezun olmalarına imkân sağlıyoruz. Modern dünyanın darmadağınık gündemleri arasında öğrencilerimize yol göstermesi açısından haftalık ve aylık olarak gerçekleştirilen tarih, medeniyet ve kültür coğrafyamızı tanıtıcı seminerlerde tertip etmekteyiz.

Ecdadımızın ilme verdiği önemi gösteren bu naçizane yapının amacına uygun şekilde kullanılıp, gelecek nesillere nezih bir şekilde aktarılmasını Rabbimden niyaz ediyoruz.