El-Edebu’l-Mufred

Ders: el-Edebu’l-Mufred

Hoca: Prof. Dr. Abdülhamid El-Ani

İmam Buhari’nin, Hz. Peygamber (s.a.v.)’in ahlâkî yaşayış ve emirleri ile ilgili hadislerini derleyerek meydana getirdiği el-Edebü’l-Müfred isimli kitabı genel olarak ahlâk ve âdâp kitabı niteliği taşır. Bu nedenle günümüz İslam dünyasının her yerinde, alimlerin, ilim öğrencilerinin, vâiz ve hatiplerin ve özellikle de edep ve ahlâkla ilgili hadis okumak isteyen hemen her Müslümanın adeta bir el kitabı olmuştur.

İmam Buhari’nin bu nefis eserini, Suriyeli değerli Muhaddis hocamız Mücir el-Hatip tarafından Cuma günleri tedris etmekteyiz. Yaşadığımız çağın önemini dikkate alarak eserin muhtelif yerlerinden seçtiğimiz konuları öncelediğimiz derste hadislerin anlam deryasında kulaç atıyor; öğrencilerimizin yön verdiği sorularla hadisi şerifleri birçok açıdan inceleme imkanı buluyoruz.