Kur’an’ı Kerim Dersi

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ALAK SURESİ ANLAMI

Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

  • ﴾1-2﴿ Yaratan Rabbinin adıyla oku! O, insanı bir aşılanmış yumurtadan yarattı.
  • ﴾3-5﴿ Oku! İnsana bilmediklerini belleten, kalemle (yazmayı) öğreten Rabbin, en büyük kerem sahibidir.
  • ﴾6-8﴿ Gerçek şu ki, insan kendini kendine yeterli görerek azar. Kuşkusuz dönüş Rabbinedir.
  • ﴾9-10﴿ Namaz kılarken bir kulu (Peygamber’i namazdan) menedeni gördün mü?
  • ﴾11-13﴿ Ne dersin, o (Peygamber) doğru yolda ise yahut takvâyı emrediyorsa!
  • ﴾14﴿ (Bu adam) Allah’ın, (yaptıklarını) gördüğünü bilmez mi!
  • ﴾15-19﴿ Hayır, hayır! Eğer vazgeçmezse, derhal onu alnından (perçeminden), o yalancı, günahkâr alından (perçemden) yakalarız (cehenneme atarız). O, hemen gidip meclisini (kendi taraftarlarını) çağırsın. Biz de zebânîleri çağıracağız. Hayır! Ona uyma! Allah’a secde et ve (yalnızca O’na) yaklaş!

HADİS

  1. “Sizin en hayırlılarınız, Kur’an’ı öğrenen ve öğretenlerinizdir.” (Buhârî, Fezâilü’l-Kur’ân 21. Ayrıca bk. Ebû Dâvud, Salât 349; Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 15; İbni Mâce, Mukaddime 16)
  2. “Kalbinde Kur’an’dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir.” (Tirmizî, Fazâilü’l-Kur’ân 18. Ayrıca bk. Dârimî, Fezâilü’l-Kur’ân 1; Ahmed İbni Hanbel, Müsned, I, 223)

Kur’ân-ı Kerim bizim hayat rehberimizdir. Bu sebeple Resûl-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Kur’an’ı öğrenen ve öğreten kimselerin en hayırlı insanlar olduğunu ifade buyurmuştur. Efendimiz’in bahsettiği bu hayırlı insanlardan biri olabilmek için Kur’ân-ı Kerîm’i kurallarına göre okumayı bilmemiz, Hafız olmasak bile Kur’ân-ı Kerîm’in bazı âyetlerini ezberlememiz gerekir.

Gazanfer Ağa Medrese ’si olarak Kur’an-ı Kerim okumasını bilmeyenlere çeşitli programlar yaparak onların kısa sürede öğrenmelerine yardımcı olacağız. Zaman zaman sınıf dersleri, zaman zaman özel dersler ile bu süreci hızlandıracağız.

KAYIT OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ