Arapça – İslami İlimler Eğitim Programı 3. Yıl (2. Sınıf) Dersleri

I. Dönem  (140 sa.)
Dönem Arası (42 Saat)
II. Dönem
(140 saat)
Yaz Dönemi
(216 saat)
Fıkıh: Muhtasaru’l-Kudûri (rehn, hacr, ikrâr, icâre şuf’a)
Hadis Usûlü: Nühbetü’l-Fiker
Tefsir: Tefsir-i Nesefi
Fıkıh: Muhtasaru’l-Kudûrî (şirket, mdarabe, vekalet, kefalet, havale)
Hadis: Mebâriku’l-ezhâr
Fıkıh Usûlü Menâru’l-envâr
Fıkıh: Muhtasaru’l-Kudûri (sulh, hibe, vakıf, gasb, vedia, ariye)
Fıkıh Usûlü: Menâru’l-envar
Yaz Okulu