Hafızlık Programı

Ders   :        Hafızlık

Hoca  :        Hasan Doruk

Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in, bütün dini ilimlerin temelini oluşturduğu muhakkaktır. Ulûm-i İslamiyye’nin tedrisi ve söz konusu ilimlerde ihtisas düzeyinde derinleşebilmek için Kur’an-ı Kerim’in anlamına vakıf olmak ne kadar önemliyse lafzına/metnine hakim olmak da aynı derece önem arz etmektedir. Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmek onun lafzına/metnine hakim olma yolunda atılan en önemli adımlardan biridir. Nitekim Allah Rasulü (s.a.v.)’in bu konudaki titizliğini hafız sahabilerin çokluğundan anlıyoruz. Bu bakımdan asr-ı saadetten itibaren müslümanlar Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmeyi bir vecibe saymış İslami ilimler ve hafızlık müessesesi bir bütünün iki parçası olarak kabul edilmiştir. 

Kur’an-ı Kerim’i hıfz etmenin bir çok yolu mevcuttur. Bunlar arasından bizim ortaya koyduğumuz uygulama öğrencinin okul eğitimine engel olmayacak şekilde hafızlığını bitirebileceği şekilde geliştirdiğimiz sistemdir. Mobil hafızlık ismini verdiğimiz bu sistemde öncelikle öğrenciyi mini bir sınava tabi tutarak hafızlığa adım atma noktasındaki potansiyelini ölçüyor sonrasında da kişiye özel bir program hazırlayarak süreci başlatıyoruz.