İbadet Ticaret ve İktisat İlmihal Müzakereleri

İLMİHAL
İlim ve hal kelimelerinden oluşmuş bir izafet tamlaması olan İLMİHAL Lügat da halin, hal bilgisi demektir. Müslümanlığın gereklerini yerine getirmenin Allah’a kul olmanın ön şartlarını, durumunu anlatan bir ilim alanıdır.
‘’Ben inandım’’ dedikten sonra, toplumda hukuki istikrar sağlayabilmek için, ikinci şahısla, muhatapla hukukunu, ailede huzuru sağlayabilmek için, Allah’a kulluğunu ispat edebilmek için sahih muteber mezhep imamlarımızın bu dindir diye böyle cennete gidilir diye yaptıkları gayretlerdir.
Kuran-ı Kerim ve sünnet- i seniyye toplumunda hayat kurmak, istikrar güven oluşturmak, Müslümanlığı öğretmek, yaşamak , isteyene yalın kolay anlaşılır temel bilgileri verme, okumaya beraber müzakere yapmaya gayret ediyoruz.