İlahiyat Halkaları Başvuru Formu

Gazanfer Ağa Medresesi Eğitim ve Kültür Merkezi İlahiyat Halka Eğitimi Başvurusu için Tıklayın

 

Bu program nedir? 

Bu program, ümmetin dini, ilmi ve sosyal hayatta karşılaştığı meselelere nitelikli çözüm üretebilmesi için İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş bir eğitim programıdır.

  • Programımız 4 yılı ders ve 1 yılı da Akademi’ye hazırlık ihtisas dersleri olmak üzere toplamda 5 yıl sürmektedir.
  • Hafta içi her gün 1 blok (bir buçuk saat), (lisans sınıflarında hafta içi her gün 1 blok, sadece bir gün 2 blok), Cumartesi günleri 2 blok ders yapmaktayız.
  • Yaz tatilinde 6 haftaara dönem tatilinde de 2 hafta yoğunlaştırılmış ders kampı yapmaktayız.
  • Eğitim döneminde alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılar tarafından öğrencilerin dini, ictimai ve ahlaki gelişimini destekleyen bir çok seminer düzenlenmektedir.
  • Arapça dil eğitimi desteklemek için Arap hocalarımız tarafından Arapça pratik konuşma/uygulama dersleri verilmektedir.
  • Son senede gerçekleştirilen Akademi’ye hazırlık dersleri kapsamında YDS Arapçası ve Akademi’de ilerlemek istenilen alana özel ihtisas dersleri yapılmaktadır.

Eğitimimizde İslami ilimlere dair kadim Arapça eserler okutulmaktadır. Kısaca muhtevası itibariyle Sarf, Nahiv, Mantık, Belagat, Tefsir, Hadis, Usul-i Hadis, Fıkıh, Usul-i Fıkıh, Akaid ve Kelam dersleri belli bir müfredat çerçevesinde alanlarında uzman hocalarımız tarafından öğretilmektedir.