Arapça İslami İlimler Eğitim Programı

Arapça – İslami İlimler Eğitim Programı Hakkında
Ümmetin dini, ilmi ve sosyal hayatta karşılaştığı meselelere nitelikli çözüm üretebilmesi için İslami ilimlerde yeterli bilgiye sahip ahlaklı insan yetiştirmeyi amaç edinmiş eğitim programıdır. İlahiyat fakültelerinde aldıkları eğitimin yanında daha derin bilgiye sahip olmak isteyen öğrencilerin tercih ettiği eğitim programımız 4 yılı ders ve 1 yılı da staj olmak üzere toplamda 5 yıllık bir eğitimi kapsamaktadır. Eğitim döneminde hafta içi her gün 1 blok olarak gerçekleştirilen seminerler, yazın 6 hafta ve ara dönemde 2 hafta olmak üzere yoğunlaştırılmış kamplar ile desteklenmektedir. İslami ilimlere dair kadim Arapça eserler okutulmaktadır. Kısaca muhtevası itibariyle Sarf, Nahiv, Mantık, Belagat, Tefsir, Hadis, Fıkıh, Akaid ve Usul-ü Fetva dersleri belli bir müfredat çerçevesinde alanlarında uzman hocalarımız tarafından öğretilmektedir. Mülakat neticesinde Halka eğitimine katılmaya hak kazanan öğrencilerimiz vakfımızın üniversite öğrencilerine sağladığı barınma imkanlarından ücretsiz olarak yararlanmaktadırlar. 

DERSLER

1.Yıl
(Hazırlık)
2. Yıl
(1. Sınıf)
3. Yıl
(2. Sınıf)

4. Yıl
(3. Sınıf)