Kültür Sanat Okumaları

Kültür – Sanat Okumaları

Hoca: İsmail SEZER

Toplumların oluşturduğu düşünce ve yaşam tarzı kültür ve sanat anlayışını ortaya koyarken bir toplumun medeniyet anlayışı da bu minvalde oluşur. Oluşan medeniyet algısını topluma sunan yine o toplumda yaşayan kültür-sanat insanlarıdır. Mütefekkir, münevver ve aydın kişilerin topluma kazandırdığı eserler; bireye, topluma yön vererek kendi kültürel ve sanatsal değerlerini bir ödev bilinciyle topluma aktarmışlardır. Bu aydınlardan bazılarını sıralamak gerekirse Necip Fazıl Kısakürek, Sezai Karakoç, Nurettin Topçu, Cemil Meriç, İsmet Özel, Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu gibi isimler sayılabilir. Bu aydın kişiler, çağın ve zamanın gerektirdiği şekilde topluma sahip oldukları kültür ve sanat anlayışını hatırlatarak kültürel hafızlarını oluşturmuşlardır